Witamy na stronie LOK w Pu?awach


Witamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami komunikacyjnymi oraz przedsi?biorców zainteresowanych wynajmem lokali biurowych.

Nasza nowa strona internetowa jest w trakcie uzupe?niania pe?nej oferty, prosimy o cierpliwo?? i kontaktowanie si? z nami drog? telefoniczn?.

DOBRA SZKO?A LOK - Jeste?my szko?? z d?ugoletnim do?wiadczeniem i tradycjami. Szkolimy kursantów od 1944 roku.

Liga Obrony Kraju O?rodek Szkolenia Kierowców w Pu?awach
ul. Wróblewskiego 10, 24-100 Pu?awy
Tel.: 81-886-45-43


Copyright © 2011 LOK Puławy. All rights reserved. | Nauka jazdy Puławy
Projekt, wykonanie i administracja: Studio Reklamy Multimedia Puławy